proces izrade torbe06 muske-zenske-torbe

Dizajniranje

Dizajniranje predstavlja inicijalni korak u procesu nastajanja torbe. Ceo proces počinje idejom koja dolazi iz inspiracije koju crpimo svuda. Svaka od ideja svoj put pronalazi prvo na papiru, nakon čega sledi revizija i uskladjivanje sa zahtevima koje je namenjena da ispuni. Na taj način uskladjujemo dimenzije i oblik a sve to sa osvrtom na ergonomiju proizvoda kako bi bio što funkcionalniji I korisniji.
1
proces izrade torbe06 muske-zenske-torbe
proces izrade torbe05 muske-zenske-torbe

Izbor i krojenje kože

Izbor najkvalitetnijih komada kože predstavlja naš primat u izradi torbi. Zbog specifičnosti naših proizvoda, oni pre svega zahtevaju korišćenje koža veće debljine i čvrstine. Izbor boja usklađujemo sa trendovima i godišnjim dobima.
2
proces izrade torbe05 muske-zenske-torbe
proces izrade torbe04 muske-zenske-torbe

Lepljenje i šivenje

Pre šivenja, potrebno je spajanje unutrašnje postave I koze, kao i spajanje različitih komponenti koje čine torbu u jednu celinu. U procesu lepljenja, koristimo lepila na vodenoj bazi koja nisu štetna po zdravlje i nemaju negativan uticaj na materijale koje koristimo. Sledeća faza je šivenje koja, pored toga što za cilj ima spajanje delova, ima i estetsku dimenziju i čini proizvod atraktivnijim.
3
proces izrade torbe04 muske-zenske-torbe
proces izrade torbe03 muske-zenske-torbe

Zaštita kože i bojenje ivica

Zaštita kože podrazumeva impregnaciju ili zaštitu posebnim premazima čiji je cilj da održe postojanost boja, zaštite kožu od spoljnih uticaja kao i olakšaju čišćenje iste. Bojenje ivica ima estetsku namenu I predstavlja vrlo spor i dosta zahtevan proces bez tolerancije za grešku.
4
proces izrade torbe03 muske-zenske-torbe
proces izrade torbe02 muske-zenske-torbe

Rezanje drvenih delova

Sledeći korak predstavlja izbor komada drveta koji će biti korišćen za izradu torbe. Drvo koje koristimo je orahovo drvo zbog, kako estetskih, tako i tehničkih svojstava. Nakon izbora komada drveta, vrši se rezanje I oblikovanje u skladu sa modelom koji se izradjuje.
5
proces izrade torbe02 muske-zenske-torbe
proces izrade torbe01 muske-zenske-torbe

Finalna obrada i zaštita drveta

Nakon oblikovanja drvenih stranica, iste je potrebno fino obraditi šmirglanjem brusnom trakom finije granulacije. Kako će drvo biti izloženo spoljnim uticajima, vršimo zaštitu specijalnim premazima koji drvo štite od vlage, starenja kao i UV zraka.
6
proces izrade torbe01 muske-zenske-torbe
Picsart 22 02 20 00 28 10 173 muske-zenske-torbe

Sklapanje torbe

Sklapanje torbe je krucijalni korak bez prostora za grešku. Predstavlja deo izrade koji zahteva maksimalnu koncentraciju, veštinu i veliko strpljenje. U sklapanju koriste se zajedno lepila i ukrasni ekseri koji, pored funkcije spajanja, daju torbama atraktivan izgled I treću dimenziju pored kože I drveta. Iako krucijalan, ovaj korak nije finalan jer je potrebno ugraditi ostale metalne ukrasne okove kao I bravice za zatvaranje torbe.
7
Picsart 22 02 20 00 28 10 173 muske-zenske-torbe
proces izrade torbe08 muske-zenske-torbe

Ugradnja ukrasnih okova I bravica

Ugradnja ukrasnih okova i bravica predstavlja finalnu fazu nakon koje torba dobija svoj konačan izgled. Vrši se ugradnja bravica koje se pre ugradnje testiraju kako bismo se uverili da nema felera. Ukrasni okovi daju torbi prefinjen I grandiozni izgled.
8
proces izrade torbe08 muske-zenske-torbe